Giới thiệu

Gặp gỡ cuối tuần với GS. Trần Ngọc Thêm: Tương lai bản sắc văn hóa Việt  Nam - "HÀI HÒA THIÊN VỀ DƯƠNG TÍNH" Thuận Thiên thực hiện Báo Lao động, số 190 (98), thứ bảy 28-11-1998 Sau cuộc tranh luận xung quanh giáo…
Hiện nay, khi nhắc đến văn hóa Việt Nam người ta thường nhắc đến GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm một trong những người đã có công đưa môn Cơ sở văn hóa Việt Nam vào giảng dạy tại các trường đại học, cao…