Tin hoạt động

Ngày 26/12/2013, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị thường niên 2013 nhằm sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện kế hoạch chiến lược (KHCL) 2011-2015, điều chỉnh KHCL 2014-2015 và triển khai kế hoạch năm 2014. Hội nghị có…
TTVHH- Công trình Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ do tập thể tác giả Khoa Văn hóa học Trường Đại học KHXH & NV thực hiện dưới sự chủ biên của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm là cuốn sách thứ hai…
Trong cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới phía Bắc (17/2/1979), ngay sau khi tiếng súng vừa chấm dứt, Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã cử một Đội thanh niên tình nguyện gồm các…