Thứ bảy, 05 Tháng 7 2014 11:04

Trung tâm VHH LL & ƯD nhận Bằng khen về thành tích hoạt động KH-CN năm học 2012-2013

  • TRUNG TÂM VHH LL & ƯD NHẬN BẰNG KHEN VỀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KH-CN NĂM HỌC 2012-2013

Ngày 26/12/2013, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị thường niên 2013 nhằm sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện kế hoạch chiến lược (KHCL) 2011-2015, điều chỉnh KHCL 2014-2015 và triển khai kế hoạch năm 2014. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh và hơn 900 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên của ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Trong phiên toàn thể tại Hội trường, các đại biểu đã nghe diễn văn chào mừng và Thông điệp của Giám đốc ĐHQG-HCM – PGS.TS Phan Thanh Bình; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện KHCL 2011-2015 của TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc; Dự thảo tóm tắt rà soát và điều chỉnh KHCL 2011-2015 của PGS.TS Phan Thanh Bình; Kế hoạch hoạt động năm 2014 của PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc thường trực; Dự thảo ý tưởng đổi mới tuyển sinh đại học tại ĐHQG-HCM của PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc; Tham luận đổi mời tài chính từ mô hình quản lý đến phát triển nguồn lực tài chính của TS. Trần Viết Hoàng, Phó Ban Kế hoạch tài chính.

ĐHQG-HCM đã tổ chức trao bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho 9 tập thể và 83 cá nhân đạt thành tích Khoa học - Công nghệ năm học 2012-2013.Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng củaTrường Đại học KHXH & NV là một trong 9 đơn vị của ĐHQG-HCM được nhận Bằng khen là đơn vị có thành tích hoạt động KH-CN xuất sắc năm học 2012-2013.

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm được nhận bằng khen cá nhân về thành tích công bố khoa học.

 20131226-Hoi nghi thuogn nien DHQG-05

PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM, và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích hoạt động KH-CN xuất sắc năm học 2012-2013

 

2013-Khen TNT KHCN