Thứ tư, 06 Tháng 2 2013 13:26

Ngọc Thư

  • TRẦN THỊ NGỌC THƯ

Trần Thị Ngọc Thư, cô giái đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu văn hóa Việt - Pháp

 

 

 

Thu-00

 

 

Thu-01

 

Thu-02

 

Thu-03

 

 

Thu-05

 

Thu-06

 

Thu-07

 

Thu-08

 

Thu-09

 

Thu-10

 

Thu-11

 

Thu-12

 

Thu-13