Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 09:41

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Dấu ấn văn hóa năm 2015 và Thách thức thời kỳ hội nhập

  • GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM: DẤU ẤN VĂN HÓA NĂM 2015 VÀ THÁCH THỨC THỜI KỲ HỘI NHẬP

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Dấu ấn văn hóa năm 2015 và Thách thức thời kỳ hội nhập