Thứ sáu, 18 Tháng 1 2013 09:46

Tết làm điều hay 2007: truyền thống đùm bọc

  • TẾT LÀM ĐIỀU HAY 2007 - TRUYỀN THỐNG ĐÙM BỌC

Tết làm điều hay 2007: truyền thống đùm bọc

Trong khuôn khổ Cầu truyền hình tổ chức ngày 4-3-2007 giữa Tp. HCM và Hà Nội theo sáng kiến của HTV Tp. HCM, nhà sử học Dương Trung Quốc cùng nhà văn Chu Lai ở Hà Nội và GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm cùng TS. Trần Thành Long, chủ tịch UBMTTQ Tp.HCM, ở Tp. HCM cùng trao đổi về tinh thần thương yêu đùm bọc trong truyền thống văn hoá Việt Nam và sự thể hiện của nó trong lịch sử văn hoá dân tộc.


Tết làm điều hay 2007 - truyền thống đùm bọc (1)

 

Tết làm điều hay 2007 - truyền thống đùm bọc (2)