Thứ tư, 16 Tháng 10 2013 22:15

GS.Trần Ngọc Thêm trả lời phỏng vấn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • GS. TRẦN NGỌC THÊM TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

GS. Trần Ngọc Thêm trả lời phỏng vấn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Vanhoahoc.vn) - Trong dịp cả nước để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp,GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm đã trả lời bốn câu hỏi của phóng viênTTXVNvề nhân cách của ông và mối quan hệ của ông với giớivăn hóa -nghệ thuật.Bốn câu hỏi đó là:


1. Giáo sư nghĩ gì về câu nói của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Không có gì quý hơn độc lập tự do đã trở thành bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc. Không có lĩnh vực nào đòi hỏi tinh thần độc lập, tự do, thông minh và sáng tạo như trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật”?

2. Nhiều chuyên gia đánh giá: tư chất của người làm nên lịch sử đã giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành một biểu tượng văn hóa. Ý kiến của giáo sư về vấn đề này thế nào?

3. Việc tôn vinh Đại tướng tất yếu sẽ được tiến hành với những hoạt động như đặt tên đường phố, tượng đài... Còn với giới nghiên cứu lịch sử và văn hóa thì sao, thưa giáo sư?

4. Giáo sư có tin rằng thời gian sẽ còn làm cho lý tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lớn hơn nữa?

Một phần bài trả lời đã trích đưa trong chuyên mục “Văn hoá toàn cảnh” của Truyền hình Thông tấn (TTXVN) phát ngày 13/10/2013.

Dưới đây là toàn văn bài trả lời phỏng vấn này: