Thứ năm, 07 Tháng 2 2013 17:16

Văn Thiên Lộc. Lạt mềm buộc chặt

  • VĂN THIÊN LỘC. LẠT MỀM BUỘC CHẶT

  • Văn Thiên Lộc

    (PV báo SGGP)

Vài lần chập chừng, chợt ông bảo, cô về, mời cô ra nhé... Người phụ nữ bươc ra chào, sà xuống ngồi cạnh ông... Qua cách nói, người ta có thể hiểu người phụ nữ trẻ, đầy thông minh này... sẵn sàng nhún mình để chồng tỏa sáng...

Lat-mem-buoc-chat-SGGP-201009-1

Lat-mem-buoc-chat-SGGP-201009-2

Lat-mem-buoc-chat-SGGP-201009-3