Thứ bảy, 07 Tháng 12 2013 22:12

Một số bức chân dung do GS. Thêm vẽ trong những năm là sinh viên ở Leningrad

  • MỘT SỐ BỨC CHÂN DUNG DO GS. THÊM VẼ TRONG NHỮNG NĂM LÀ SINH VIÊN Ở LENINGRAD

Các nhà văn Nga A. Pushkin, L. Tolstoi, M.Gorki; các nhà thơ Nga V. Majakovskij, S. Esenin; nhạc sĩ Ba-Lan F. Chopen (Sô-panh); Bác Hồ; Mẹ và Cha tôi; Chân dung tự họa); Vẽ trong căn phòng ở tầng 7, Korpus 1 khu Thành phố Sinh viên Studgorodok trên phố Novoizmailovskaja (gần công viên Pobedy).

1-Them ve-01

Các nhà văn Nga A. Pushkin và L. Tolstoi

1-Them ve-02

Nhà văn M.Gorki và nhà thơ V. Majakovskij

1-Them ve-03

Nhà thơ trữ tình Nga S. Esenin

1-Them ve-04

Nhạc sĩ Ba-Lan F. Chopen (Sô-panh)

1-Them ve-05

Bác Hồ

1-Them ve-06

Mẹ và Cha tôi

1-Them ve-07

Chân dung tự họa

1-Them ve-08

Vẽ trong căn phòng ở tầng 7, Korpus 1 khu Thành phố Sinh viên Studgorodok trên phố Novoizmailovskaja(gần công viên Pobedy).