Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 14:44

Đi tìm ngôn ngữ của văn hóa và đặc trưng văn hóa của ngôn ngữ

  • ĐI TÌM NGÔN NGỮ CỦA VĂN HÓA 
    VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA CỦA NGÔN NGỮ

  • Trần Ngọc Thêm

Bài “Đi tìm ngôn ngữ của văn hóa và đặc trưng văn hóa của ngôn ngữ” nguyên là một trong hai báo cáo chính (key-papers) tại Hội thảo khoa học Quốc gia “Việt Nam – những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa” do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp với Trường đại học ngoại ngữ Hà Nội tổ chức tại Hà Nội tháng 7-1992 và sau đó in trong cuốn sách cùng tên do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản năm 1993 (tr. 9-16). Bài viết cũng được t/c Khoa học xã hội của Viện Khoa học Xã hội tại Tp. HCM in lại (dưới dạng rút gọn) trong số 18, IV-1993 (tr. 45-54).

Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi công bố lại đây bài viết này theo bản in của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

 

 

Tác giả trình bày báo cáo tại Hội thảo (tháng 7-1992)