Nghiên cứu VHH

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, nhà văn hóa học và ngôn ngữ học uyên thâm, vừa ra mắt công trình khoa học Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai. Theo PGS.TSKH…
“Ngồi” và “đi” là hai trạng thái hoạt động của cơ thể, có thể xem là đại diện điển hình cho hai loại hình văn hóa âm và dương, trọng tĩnh và trọng động. Tác giả khảo sát những biểu hiện…
Việt Nam hiện nay là điển hình cho một xã hội đang chuyển mình. Nếp sống văn hoá nông nghiệp truyền thống dựa trên tình nghĩa gần như đã bị phá vỡ, trong khi nếp sống của văn hoá đô…
Ngày 5 tháng 12-2014, trang Việt ngữ của Đài BBC đăng bài “Vì sao cần cảnh giác với Viện Khổng tử?” với các ý kiến bình luận của GS. Trần Ngọc Thêm từ Trung tâm Văn hóa học lý luận…
(Chinhphu.vn) – Lịch sử Việt Nam đã cho thấy chính sự độc lập về văn hóa đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, cứu đất nước trước bất kỳ cuộc xâm lăng nào. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ…
Vanhoahoc.vn: Trong ba số liên tiếp của báo Báo Quân đội nhân dân ra vào các ngày 30-6, 1 và 2-7-2014, GS. TSKH Trần Ngọc Thêm, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học…
Nhịp cầu Tri thức:  “Nhiều hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mắc bệnh hình thức, bệnh phong trào, chạy theo thành tích, chưa thực sự dựa vào dân, nên nhiều khi gây phản tác dụng, tốn kém, lãng…

Truyền thống là kế thừa và chuyển giao

Chủ nhật, 27 Tháng 4 2014 21:09
Bánh chưng có thể được đặt hàng; kẹo mứt mua ở siêu thị; đêm giao thừa, các thành viên gia đình không nhất thiết quây quần bên nhau cùng cúng trời đất, tổ tiên mà có thể ra đường xem…
Chủ nghĩa gia đình có ba đặc trưng nổi bật: (1) Cá nhân không thể độc lập tách rời khỏi gia đình và quan hệ giữa các thành viên gia đình được sắp xếp theo tôn ty trên dưới rất…
 Bài này trình bày những nét tổng quan về tình hình nghiên cứu văn hoá Korea ở Việt Nam trong lịch sử, những thành tựu và hạn chế của các công trình nghiên cứu văn hoá Korea, cùng những dự…