Ngôn ngữ học

Gia dinh hanh phuc-1SVVN & Vanhoahoc.vn: Mỗi năm qua đi thường là dịp để mọi người cùng nhau “tổng kết” những mặt được và chưa được, đặt tiền đề cho sự đổi thay, hướng đến mục tiêu tích cực hơn…
Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt Sách “Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt” được Trần Ngọc Thêm viết trong các năm 1980-1984, khi là CBGD khoa ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và…
Bài viết bàn về quan hệ của ngôn ngữ học với văn hóa học và vị trí của phân môn “văn hóa - ngôn ngữ học” trong hệ thống các bộ môn ngôn ngữ học.
Bài viết đặt vấn đề giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ cần trong quan hệ với vấn đề bảo tồn văn hoá và xem những biến đổi về ngôn ngữ dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập như…

Văn bản như một đơn vị giao tiếp

Thứ bảy, 19 Tháng 1 2013 16:06
Đây là bài viết đã đăng trên tạp chí Ngôn ngữ, số 1-2 năm 1989. Trong bài viết, tác giả đưa ra cái nhìn mới về lý thuyết giao tiếp, đề xuất khái niệm “hành vi văn bản” cùng một…