Tin hoạt động

Vanhoahoc.edu.vn: Ngày 31-7-2010, Trường ĐHKHXH & NV thuộc ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến Phong trào Thi đua Yêu nước giai đoạn 2005-2010. Phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động…
Vừa qua, đoàn nghiên cứu về hệ giá trị ở Trung Quốc của đề tài cấp Nhà nước KX.04.15/11-15 “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế” do Trường Đại học KHXH &…
Những người yêu thích tìm hiểu văn hóa Việt Nam hẳn đều biết tới nhà văn hóa, nhà giáo, nhà khoa học Trần Ngọc Thêm, tác giả những công trình nghiên cứu có uy tín như Cơ sở văn hóa Việt…
Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5 năm 2013, qua sự kết nối của Phòng QLKH-DA của Trường, đoàn Cán bộ - Giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia…