VHH Việt Nam

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, nhà văn hóa học và ngôn ngữ học uyên thâm, vừa ra mắt công trình khoa học Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai. Theo PGS.TSKH…
“Ngồi” và “đi” là hai trạng thái hoạt động của cơ thể, có thể xem là đại diện điển hình cho hai loại hình văn hóa âm và dương, trọng tĩnh và trọng động. Tác giả khảo sát những biểu hiện…
Việt Nam hiện nay là điển hình cho một xã hội đang chuyển mình. Nếp sống văn hoá nông nghiệp truyền thống dựa trên tình nghĩa gần như đã bị phá vỡ, trong khi nếp sống của văn hoá đô…
(Chinhphu.vn) – Lịch sử Việt Nam đã cho thấy chính sự độc lập về văn hóa đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, cứu đất nước trước bất kỳ cuộc xâm lăng nào. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ…
Vanhoahoc.vn: Trong ba số liên tiếp của báo Báo Quân đội nhân dân ra vào các ngày 30-6, 1 và 2-7-2014, GS. TSKH Trần Ngọc Thêm, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học…