Chủ nhật, 06 Tháng 7 2014 10:52

Tái bản sách “Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ”

  • TÁI BẢN SÁCH “VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT VÙNG TÂY NAM BỘ”

TTVHH- Công trình Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ do tập thể tác giả Khoa Văn hóa học Trường Đại học KHXH & NV thực hiện dưới sự chủ biên của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm là cuốn sách thứ hai trong “Tủ sách văn hóa học Sài Gòn” do Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng tổ chức bản thảo.

 Sau một năm ra mắt, tập thể tác giả đã tiến hành sửa chữa và tái bản cuốn “Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ” vào quý 1 năm 2014.

Sách dày 890 trang khổ 16x24 cm, do Nxb Văn hóa - Văn nghệ xuất bản, họa sĩ Di Linh vẽ bìa, gồm 5 chương.

 

 

Bài giới thiệu của PGS.TS. Tạ Văn Thành